Nda Guh Yiebdaeuz Yolouz Roengzdaeuj Aen Saenqsieng Bouxbien
Yiebdaeuz Yinzminzvangj Sawmungzguj Sawcangqcuz Sawveizvuzwj Sawhahsazgwz Sawcauzsenh Sawyizcuz
Gij Swhliu Dangjdaivei "
Gij Swhliu Yinzda Cwnghez "
Gij Swhliu Gizyawz "
Dozsiengq